HUY, V. B. .; ĐẸT, Đoàn V. .; HỌC, C. V. . Sử dụng FRP để phục hồi khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép bị cháy. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], v. 11, n. 05, p. Trang 86 – Trang 91, 2022. DOI: 10.54772/jomc.05.2021.234. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/234. Acesso em: 6 tháng 10. 2022.