ĐAN, N. T. T. . Ứng dụng BIM trong đào tạo kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, [S. l.], v. 11, n. 05, p. Trang 179 – Trang 183, 2022. DOI: 10.54772/jomc.05.2021.249. Disponível em: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/249. Acesso em: 6 tháng 6. 2023.