Quân, Lê Hồng, Trịnh Bích Ngọc, Phạm Văn Uy, và Thiều Thị Hồng. 2021. “Nghiên cứu dập tắt Dao động của vật nâng Và móc Treo Trong Mô hình Xe Con cần trục ở dạng Con lắc Hai bậc tự Do bằng phương pháp điều khiển tạo hình dạng tín hiệu đầu vào”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng 11 (6):Trang 127 - Trang 143. https://doi.org/10.54772/jomc.6.2021.200.