Huy, Võ Bá, Đoàn Văn Đẹt, và Cao Văn Học. 2022. “Sử dụng FRP để phục hồi Khả năng chịu tải của sàn Bê tông cốt thép bị cháy”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng 11 (05):Trang 86 - Trang 91. https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.234.