Lăng, Võ Hải. 2022. “Đánh Giá một số đặc trưng Cơ bản Nút Giao thông vòng Quanh đảo Trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng 11 (05):Trang 151 - Trang 155. https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.244.