Đan, Nguyễn Thị Tâm. 2022. “Ứng dụng BIM Trong đào tạo kiến Trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng 11 (05):Trang 179 - Trang 183. https://doi.org/10.54772/jomc.05.2021.249.