Miền, Trần Văn, Đặng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, và Nguyễn Thành Đạt. 2021. “Nghiên cứu các tính chất của Bê tông cốt sợi Polypropylene dùng Cho công nghệ in 3D”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 3 (Tháng Sáu):Trang 14 - Trang 19. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/64.