Thế, Nguyễn Huy. 2021. “Mô hình động lực học của hệ Thu thập năng lượng sử dụng dầm Có Hai vị Trí cân bằng”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 3 (Tháng Sáu):Trang 52 - Trang 55. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/72.