Linh, N. T. T., Song, L. T. . và Chiến, L. C. . (2021) “Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(6), tr Trang 112 – Trang 119. doi: 10.54772/jomc.6.2021.210.