Huy, V. B. ., Đẹt, Đoàn V. . và Học, C. V. . (2022) “Sử dụng FRP để phục hồi khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép bị cháy”, Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, 11(05), tr Trang 86 – Trang 91. doi: 10.54772/jomc.05.2021.234.