[1]
T. V. . Phấn, “Hiệu quả gia cố nền đất yếu bằng phương pháp đầm nén động”, JOMC, vol 11, số p.h 05, tr Trang 135 – Trang 138, tháng 2 2022.