[1]
N. T. T. . Đan, “Ứng dụng BIM trong đào tạo kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây”, JOMC, vol 11, số p.h 05, tr Trang 179 – Trang 183, tháng 2 2022.