Vũ, H. C., và P. N. . Sơn. “Phân tích hiệu Quả của móng Bè – cọc”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 04, Tháng Mười-Một 2021, tr Trang 147 -50, doi:10.54772/jomc.04.2021.167.