Linh, N. T. T., L. T. . Song, và L. C. . Chiến. “Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi Và kết cấu Che nắng”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, vol 11, số p.h 6, Tháng Chạp 2021, tr Trang 112 -19, doi:10.54772/jomc.6.2021.210.