Lăng, V. H. . “Đánh Giá một số đặc trưng Cơ bản Nút Giao thông vòng Quanh đảo Trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, vol 11, số p.h 05, Tháng Hai 2022, tr Trang 151 -55, doi:10.54772/jomc.05.2021.244.