Đan, N. T. T. . “Ứng dụng BIM Trong đào tạo kiến Trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, vol 11, số p.h 05, Tháng Hai 2022, tr Trang 179 -83, doi:10.54772/jomc.05.2021.249.