Thế, N. H. “Mô hình động lực học của hệ Thu thập năng lượng sử dụng dầm Có Hai vị Trí cân bằng”. Tạp Chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, số p.h 3, Tháng Sáu 2021, tr Trang 52 -55, http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/72.