Loan, Huỳnh Thị Kim. “Các giải pháp áp dụng Trong công trình công nghiệp Xanh tại Nam Bộ”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, no. 04 (Tháng Mười-Một 30, 2021): Trang 142 – Trang 146. Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/166.