Vũ, Hoàng Công, và Phan Ngọc Sơn. “Phân tích hiệu Quả của móng Bè – cọc”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng, no. 04 (Tháng Mười-Một 30, 2021): Trang 147 – Trang 150. Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/167.