Huy, Võ Bá, Đoàn Văn Đẹt, và Cao Văn Học. “Sử dụng FRP để phục hồi Khả năng chịu tải của sàn Bê tông cốt thép bị cháy”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng 11, no. 05 (Tháng Hai 16, 2022): Trang 86 – Trang 91. Truy cập Tháng Mười 6, 2022. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/234.