Lăng, Võ Hải. “Đánh Giá một số đặc trưng Cơ bản Nút Giao thông vòng Quanh đảo Trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng 11, no. 05 (Tháng Hai 16, 2022): Trang 151 – Trang 155. Truy cập Tháng Mười 6, 2022. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/244.