Đan, Nguyễn Thị Tâm. “Ứng dụng BIM Trong đào tạo kiến Trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây”. Tạp chí Vật liệu & Xây dựng - Bộ Xây dựng 11, no. 05 (Tháng Hai 16, 2022): Trang 179 – Trang 183. Truy cập Tháng Sáu 6, 2023. http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/249.