1.
Loan HTK. Các giải pháp áp dụng trong công trình công nghiệp xanh tại Nam Bộ. JOMC [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2021 [cited 6 Tháng Sáu 2023];(04):Trang 142 - Trang 146. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/166