1.
Vũ HC, Sơn PN. Phân tích hiệu quả của móng bè – cọc. JOMC [Internet]. 30 Tháng Mười-Một 2021 [cited 6 Tháng Sáu 2023];(04):Trang 147 - Trang 150. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/167