1.
Quân LH, Ngọc TB, Uy PV, Hồng TT. Nghiên cứu dập tắt dao động của vật nâng và móc treo trong mô hình xe con cần trục ở dạng con lắc hai bậc tự do bằng phương pháp điều khiển tạo hình dạng tín hiệu đầu vào . JOMC [Internet]. 28 Tháng Chạp 2021 [cited 8 Tháng Hai 2023];11(6):Trang 127 - Trang 143. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/200