1.
Hùng LV, Thành LT, Tuấn NV. Nghiên cứu sử dụng hạt vi cầu rỗng từ tro bay thay thế một phần cốt liệu nhỏ cho chế tạo bê tông nhẹ chịu lực. JOMC [Internet]. 28 Tháng Chạp 2021 [cited 3 Tháng Mười 2023];11(6):Trang 21 -Trang 27. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/205