1.
Linh NTT, Song LT, Chiến LC. Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng. JOMC [Internet]. 28 Tháng Chạp 2021 [cited 6 Tháng Sáu 2023];11(6):Trang 112 - Trang 19. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/210