1.
Huy VB, Đẹt Đoàn V, Học CV. Sử dụng FRP để phục hồi khả năng chịu tải của sàn bê tông cốt thép bị cháy. JOMC [Internet]. 16 Tháng Hai 2022 [cited 6 Tháng Mười 2022];11(05):Trang 86 - Trang 91. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/234