1.
Lăng VH. Đánh giá một số đặc trưng cơ bản nút giao thông vòng quanh đảo trên các tuyến trục chính ở thành phố Đà Nẵng. JOMC [Internet]. 16 Tháng Hai 2022 [cited 3 Tháng Mười 2023];11(05):Trang 151 - Trang 155. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/244