1.
Đan NTT. Ứng dụng BIM trong đào tạo kiến trúc tại trường Đại học Xây dựng Miền Tây. JOMC [Internet]. 16 Tháng Hai 2022 [cited 6 Tháng Sáu 2023];11(05):Trang 179 - Trang 183. Available at: http://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/249