Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 28-02-2022

Ảnh bìa

Mục lục

Tạp chí Vật liệu và Xây dựng Tập 12 Số 01 Năm 2022 (Full version)

Nghiên cứu chế tạo bê tông nhẹ tự lèn từ tro bay

Bùi Lê Anh Tuấn, Nguyễn Văn Thanh, Hồng Minh Phúc

Nghiên cứu thực nghiệm khả năng chịu tải trọng xuyên của bê tông tính năng siêu cao

Phạm Mạnh Hào, Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Thao, Thân Quang Vũ, Nguyễn Công Thắng, Lương Như Hải, Lương Như Hải, Nguyễn Hùng Phong, Ngô Ngọc Thuỷ