Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 28-06-2022

Một số tính chất cơ học và độ bền lâu của bê tông sử dụng cát biển và tro bay

Lê Việt Hùng, Phạm Hữu Thiên, Phan Văn Quỳnh, Nguyễn Văn Hoan

Ứng xử cắt của dầm bê tông cốt thép gia cường TRC

Trần Cao Thanh Ngọc, Lê Huỳnh Quang Hậu, Ngô Hữu Cường, Lê Hữu Huy