Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 17-02-2023

Tính chất cơ học và phản ứng với lửa của vật liệu composite trên cơ sở nhựa epoxy sinh học – diatomite

Nguyễn Quốc Bảo, Henri Vahabi, Agustín Rios de Anda, Davy-Louis Versace, Valérie Langlois, Camille Perrot, Nguyễn Vũ Hiệu, Salah Naili, Estelle Renard

Trang 6 - Trang 14

Nghiên cứu công nghệ tái sinh xốp polyurethane (PU) phế thải làm vật liệu cách nhiệt

Đàm Thị Mỹ Lương, Mai Ngọc Tâm, Mai Trọng Nguyên, Đỗ Minh Thới, Nguyễn Thị Vui

Trang 26 - Trang 36

Nghiên cứu phát triển xi măng sinh học có nguồn gốc từ thực vật nhằm giảm phát thải CO2 trong lĩnh vực xây dựng

Hoàng Phương Tùng, Nguyễn Lê Quốc Anh, Ngô Hữu Hoàng, Nguyễn Thị Minh Xuân

Trang 37 - Trang 46

Ứng xử của dầm bê tông cốt thép tái chế có sử dụng phụ gia tro bay được gia cường bằng CFRP

Nguyễn Thanh Hưng, Nguyễn Sỹ Hùng, Vương Hoàng Thạch, Lê Phạm Thanh Khương

Trang 77 - Trang 81

Xây dựng quy trình thực hiện dự án Scan to BIM và ứng dụng vào case study

Nguyễn Anh Thư, Trần Đức Học, Vũ Xuân Lâm

Trang 95 - Trang 101

Ứng dụng công nghệ IoT tích hợp vào nón bảo hộ phục vụ công tác quản lý an toàn lao động tại công trường

Đỗ Tiến Sỹ, Nguyễn Hữu Đại, Lê Gia Huy, Nguyễn Hữu Thành

Trang 112 - Trang 117

Hệ thống nén dọc trục đa tầng và thực nghiệm nén cây tre

Lê Trung Phong, Đặng Tuấn Phong

Trang 118 - Trang 120

Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý chất thải xây dựng ở Việt Nam

Đỗ Tiến Sỹ, Lê Thị Thu Thảo, Bùi Phương Trinh

Trang 127 - Trang 136