Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 28-06-2023

Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm nguyên liệu sản xuất clanhke xi măng

Tạ Văn Luân, Nguyễn Thanh Bình, Phạm Hữu Thiên, Trịnh Thị Châm

Page 23 - Page 32

Nghiên cứu công nghệ đồng xử lý chất thải rắn sinh hoạt trong lò nung clanhke xi măng

Trịnh Thị Châm, Trần Thanh Bình, Phạm Hữu Thiên

Trang 16 - Trang 22

Mối quan hệ giữa khả năng bảo vệ chống ăn mòn và chịu bong tróc catốt của màng sơn epoxy-phốt phát kẽm

Phạm Đức Linh, Trịnh Anh Trúc, Thái Thu Thủy, Vũ Kế Oánh, Nguyễn Thùy Dương, Phạm Thu Thùy, Đàm Xuân Thắng, Phạm Gia Vũ

Trang 33 - Trang 38