Tạp chí số 1 năm 2021

Đã Xuất bản: 28-02-2021

Nghiên cứu sử dụng sợi PVA và sợi bazan trong sản xuất tấm phẳng xi măng-sợi

Nguyễn Văn Huynh, Trịnh Minh Đạt, Ninh Xuân Thắng, Nguyễn Quý An

Vữa phủ chống cháy siêu nhẹ cho kết cấu thép

Lưu Hoàng Sơn, Trần Thị Minh Hải, Nguyễn Thị Kim

Nghiên cứu sử dụng tro bay làm chất phụ gia trong bê tông asphalt

Phạm Gia Vũ, Trần Đại Lâm, Thái Thu Thủy, Trịnh Anh Trúc, Tô Thị Xuân Hằng, Nguyễn Anh Sơn, Nguyễn Thùy Dương, Vũ Kế Oánh