Tạp chí số 2 năm 2021

Đã Xuất bản: 28-04-2021

Cường độ gạch bê tông geopolymer sử dụng đá mi

Đinh Thành Nhân, Trần Nhật Minh, Phan Đức Hùng

Nghiên cứu sự thay đổi cường độ bám dính của vữa dán với gạch ốp lát theo thời gian trong điều kiện khí hậu Việt Nam

Nguyễn Phúc Bình An, Tạ Anh Tú, Bùi Quang Thái, Lê Minh Quốc, Lê Công Định, Nguyễn Khắc Tú, Nguyễn Quốc Việt, Lý Ngọc Phi Vân

Đánh giá tài nguyên nước mặt vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Lê Thiện Hùng, Lê Hải Trí, Huỳnh Vương Thu Minh, Lê Tuấn Tú, Trần Văn Tỷ

Phân tích hiệu quả phụt vữa thân cọc đến sự gia tăng sức chịu tải của cọc khoan nhồi

Nguyễn Văn Tùng, Huỳnh Quốc Thiện, Trà Hữu Thời, Phan Thiên Long, Lại Văn Quí

Các yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác của công tác bóc khối lượng

Nguyễn Hoài Nghĩa, Phạm Văn Bảo, Phùng Hoàng Việt Quang

Ảnh hưởng của xe tải nặng lên vận tốc dòng giao thông hỗn hợp

Trần Vũ Tự, Nguyễn Huỳnh Tấn Tài, Lê Ngọc Tấn