Tạp chí số 3 năm 2021

Đã Xuất bản: 28-06-2021

Viện Vật liệu xây dựng trân trọng gửi tới Quý bạn đọc ấn phẩm số 3 của Tạp chí Vật liệu & Xây dựng.

Nghiên cứu các tính chất của bê tông cốt sợi polypropylene dùng cho công nghệ in 3D

Trần Văn Miền, Đặng Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hồng Nhung, Nguyễn Thành Đạt

Trang 14 - Trang 19

Nghiên cứu chế tạo gạch bê tông tự chèn cho công trình bảo vệ bờ sử dụng phế thải tro-xỉ lò đốt rác

Huỳnh Trọng Phước, Nguyễn Trường Long, Lâm Trí Khang, Lê Thành Phiêu, Lê Văn Quang

Trang 24 - Trang 29

Nghiên cứu thực nghiệm xác định chiều sâu xuyên của đạn vào bê tông

Ngô Ngọc Thuỷ, Vũ Đình Lợi, Trịnh Minh Hoàng

Trang 62 - Trang 66

Đánh giá tác động của đê bao tỉnh An Giang đến chế độ dòng chảy dòng chính sông Mê Kông tại Đồng bằng sông Cửu Long

Tô Hoài Phong, Huỳnh Vương Thu Minh, Lê Hải Trí, Lê Tuấn Tú, Trần Văn Tỷ

Trang 71 - Trang 78

Kiến trúc Tịnh xá Ngọc Viên

Nguyễn Tiến Đạt

Trang 105 - Trang 110