Tạp chí Vật liệu & xây dựng

Đã Xuất bản: 28-08-2021

Các tính chất kỹ thuật và đặc điểm vi cấu trúc của vữa xây dựng được chế tạo bằng phương pháp kiềm hoạt hóa

Huỳnh Trọng Phước, Đỗ Minh Thiện, Huỳnh Hoàng Phong, Lê Thị Thanh Tâm, Lê Văn Quang

Trang 13 - Trang 20

Ảnh hưởng của độ dẻo hỗn hợp bê tông đến khả năng in 3D

Trần Văn Miền, Nguyễn Hoàng Phước, Nguyễn Thành Thái, Nguyễn Tiến Dũng

Trang 21 - Trang 25

Chế tạo cốt liệu nhẹ từ tro bay cho bê tông xi măng

Bùi Lê Anh Tài, Huỳnh Phương Nam

Trang 26 - Trang 32

Ứng xử cắt của dầm bê tông cốt GFRP

Trần Cao Thanh Ngọc, Nguyễn Xuân Huy, Lê Đăng Dũng, Trương Đình Triết

Trang 33 - Trang 36

Phân tích ảnh hưởng của áp lực nước đến sự lan truyền vết nứt

Võ Thị Tuyết Giang, Nguyễn Võ Trọng, Nguyễn Quốc Gia Bảo

Trang 61 - Trang 66

Nghiên cứu sự phân bố tải trọng trong quá trình làm việc của móng bè cọc

Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Trường Hải

Trang 67 - Trang 72

Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí xây dựng nhà xưởng trong giai đoạn đấu thầu

Nguyễn Đăng Trình, Phạm Đức Thắng, Phan Quỳnh Trâm

Trang 113 - Trang 117

Các hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Nguyễn Hoài Nghĩa, Trương Thị Tuyết Sim

Trang 135 - Trang 141