Tạp chí Vật liệu & Xây dựng

Đã Xuất bản: 28-12-2021

Một số kết quả nghiên cứu thực nghiệm về bê tông in 3D

Vũ Văn Linh, Lê Việt Hùng, Lê Trung Thành, Nguyễn Công Hậu, Tạ Minh Phương Bảo, Nguyễn Văn Tuấn

Trang 1 - Trang 7

Cải thiện bám dính giữa các lớp in 3D bê tông bằng hồ xi măng biến tính

Trần Văn Miền, Huỳnh Công Tâm, Lê Hoàng Giang, Nguyễn Quốc Cường

Trang 8 - Trang 14

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo máy in 3D bê tông

Lê Cao Chiến, Nguyễn Văn Tuấn, Lê Trung Thành, Phùng Thị Mai Phương

Trang 15 - Trang 20

Nghiên cứu phát triển chất kết dính thân thiện môi trường sử dụng hoàn toàn phụ phẩm công nghiệp

Huỳnh Trọng Phước, Lưu Hoàng Tùng, Bùi Minh Toàn, Lâm Trí Khang

Trang 35 - Trang 41

Ảnh hưởng của cốt liệu được chế tạo từ tro bay thay thế cát tự nhiên tới một số tính chất của vữa xi măng

Lưu Thị Hồng, Đào Công Anh, Hoàng Lê Trung, Nguyễn Hải Long, Nobuo Inoue

Trang 42 - Trang 48

Nghiên cứu sử dụng xỉ thép làm vật liệu san lấp, đắp nền trong xây dựng

Tạ Văn Luân, Lê Thị Song, Phạm Hữu Thiên

Trang 68 - Trang 74

Độ bền lâu của bê tông sử dụng xỉ hạt lò cao nghiền mịn làm phụ gia khoáng

Phan Văn Quỳnh, Lê Việt Hùng, Phạm Hữu Thiên

Trang 75 - Trang 80

Nghiên cứu sử dụng bùn đỏ làm nguyên liệu thay thế đất sét trong sản xuất gạch lát nền và ngói lợp

Nguyễn Hữu Tài, Nguyễn Văn Trung, Ngô Hùng Cường, Nguyễn Thị Lệ Quyên

Trang 87 - Trang 94

Nghiên cứu đánh giá khả năng kháng nấm mốc cho vật liệu xây dựng

Trần Ngọc Trang, Lê Thị Song, Lê Cao Chiến

Trang 103 - Trang 111

Nghiên cứu tính năng nhiệt của hệ thống cửa sổ, cửa đi và kết cấu che nắng

Nguyễn Thị Thùy Linh, Lê Thị Song, Lê Cao Chiến

Trang 112 - Trang 119

Nghiên cứu, đánh giá tác động môi trường của sản phẩm ván sàn từ nhựa tái chế

Lê Tuấn Anh, Trần Ngọc Trang, Nguyễn Thị Tâm, Lê Thị Song

Trang 120 - Trang 126