Tạp chí Vật liệu và Xây dựng là cơ quan báo chí trực thuộc Viện Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng gồm bản tiếng Việt (ISSN 1859-381X) xuất bản 6 kỳ/năm, và bản tiếng Anh (Journal of Materials and Construction, ISSN 2734-9438), xuất bản 2 kỳ/năm. Tạp chí xuất bản song song bằng 2 hình thức: tạp chí trực tuyến (tại website jomc.vn) và tạp chí in. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng có nội dung đa dạng trong nhiều lĩnh vực và là kênh thông tin uy tín về các kết quả nghiên cứu khoa học cũng như những hoạt động khoa học công nghệ, định hướng chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển, phục vụ công tác quản lý của ngành Xây dựng. Các lĩnh vực đăng tải trên Tạp chí bao gồm: vật liệu xây dựng, thiết kế, kết cấu, công nghệ xây dựng, cơ khí xây dựng, kinh tế xây dựng, hạ tầng kỹ thuật, phát triển đô thị và nông thôn, nhà ở, tiết kiệm năng lượng và môi trường. Các bài báo gửi đăng ở Tạp chí được phản biện kín hai chiều bởi Người phản biện có uy tín. Quy trình gửi bài, phản biện và xuất bản được thực hiện trên Hệ thống trực tuyến tại trang web của Tạp chí.