Quay trở lại Chi tiết Bài báo Áp dụng thuật toán tiến hóa (EA) trong tự động bố trí cốt thép không va chạm Tải xuống Tải xuống PDF