[1]
Lê Nguyễn Cát Nhân, Bùi Phương Trinh, Dương Trần Bảo An, Nguyễn Hoàng Ngân Anh, Trần Nguyên Bảo và Trần Minh Thạch 2023. Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu tro bay nhân tạo thay thế một phần cát sông đến khối lượng thể tích và cường độ chịu nén của bê tông . Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng. 13, 06 (tháng 12 2023), Trang 13 – Trang 19. DOI:https://doi.org/10.54772/jomc.06.2023.732.