Lê Nguyễn Cát Nhân, Bùi Phương Trinh, Dương Trần Bảo An, Nguyễn Hoàng Ngân Anh, Trần Nguyên Bảo, và Trần Minh Thạch. 2023. “Nghiên cứu ảnh hưởng của cốt liệu Tro Bay nhân tạo Thay Thế một phần cát sông đến khối lượng thể tích Và cường độ chịu nén của Bê tông”. Tạp Chí Vật liệu Và Xây dựng - Bộ Xây dựng 13 (06):Trang 13 - Trang 19. https://doi.org/10.54772/jomc.06.2023.732.