1.
Mai Sỹ Hùng. Ứng dụng bê tông đầm lăn làm đê biển. JOMC [Internet]. 28 Tháng Tư 2024 [cited 19 Tháng Bảy 2024];14(02):Trang 158 - Trang 162. Available at: https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/716