https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/issue/feed Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng 2024-03-27T03:10:15+00:00 Tạp chí Vật liệu & Xây dựng contact@jomc.vn Open Journal Systems <div class="description"> <p><strong>Tạp chí Vật liệu và Xây dựng </strong></p> <p>Tạp chí Vật liệu và Xây dựng là tạp chí khoa học của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM), tiền thân là Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển Vật liệu xây dựng (ISSN1859-381X), được thành lập ngày 16/02/2011 theo Giấy phép số 175/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông với số lượng xuất bản ban đầu là 04 số/năm, ngôn ngữ thể hiện bằng tiếng Việt. Năm 2014, Bộ Thông tin và Truyển thông cho phép Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển VLXD tăng kỳ xuất bản và bổ sung ngôn ngữ tiếng Anh (Journal of Building Materials Research and Development – ISSN1859-381X) theo Giấy phép số 221/GP-BTTTT ngày 17/07/2014.</p> <p>Với mục tiêu phát triển Tạp chí theo hướng mở rộng lĩnh vực, nội dung, tăng cường chất lượng và số lượng, hướng tới hội nhập quốc tế, Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển vật liệu xây dựng đã đề nghị và được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép (số 564/GP-BTTTT ngày 03/12/2020) đổi tên thành Tạp chí Vật liệu và Xây dựng – Journal of Materials and Construction. Tạp chí Vật liệu và Xây dựng là tạp chí khoa học có phản biện, đăng tải các bài báo khoa học thuộc lĩnh vực vật liệu xây dựng; cơ khí xây dựng; kiến trúc và qui hoạch; kinh tế và quản lý xây dựng; hạ tầng kỹ thuật và môi trường xây dựng,…</p> <p>Website chính thức của Tạp chí bằng tiếng Việt (ISSN1859-381X) và Tạp chí bằng tiếng Anh là (ISSN 2734-9438) tương ứng như sau:</p> <p><a href="http://jomc.vn/en">http://jomc.vn/vn</a></p> <p><a href="http://jomc.vn/vn">http://.jomc.vn</a><a href="http://jomc.vn/vn">/en</a></p> <p>Để xứng đáng với sự tin cậy của quý bạn đọc và đáp ứng yêu cầu chất lượng cao của Tạp chí, Ban Biên tập Tạp chí rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành, đóng góp nhiệt tình của các nhà khoa học, các chuyên gia, các đối tác trong và ngoài nước bằng cách đóng góp ý kiến, gửi bài đăng trên Tạp chí và đọc phản biện cho các bài báo gửi đến Tạp chí.</p> <p>Xin trân trọng cảm ơn!</p> </div> https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/576 NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA XỈ LÒ CAO NGHIỀN MỊN ĐẾN TÍNH CHẤT CỦA HỖN HỢP BÊ TÔNG TỰ LÈN CHẤT LƯỢNG CAO 2023-09-30T17:12:23+00:00 Thanh Hà Lê halethanh@utc.edu.vn Như Hợp Trần contact@jomc.vn Thị Mai Hương Bùi contact@jomc.vn <p>Bài báo trình bày ảnh hưởng của xỉ lò cao nghiền mịn (XLCNM) đến tính chất của hỗn hợp bê tông tự lèn chất lượng cao (BTTLCLC). Hàm lượng xỉ lò cao được sử dụng từ 10-50 % thay thế lượng dùng xi măng trong BTTLCLC có sử dụng 7% silica fume. Kết quả nghiên cứu thực nghiệm chỉ ra rằng sử dụng XLCNM kết hợp với silica fume có thể chế tạo hỗn hợp BTTLCLC có khả năng tự lèn tốt. Tăng hàm lượng XLCNM làm giảm lượng bão hòa phụ gia siêu dẻo của hỗn hợp bê tông trong khi vẫn đảm bảo tính tự lèn tốt theo yêu cầu. Ở tỷ lệ N/CKD =0,26; 30-40 % XLCNM cho hỗn hợp BTTLCLC có độ nhớt thấp nhất, khả năng điền đầy, khả năng chảy qua cốt thép và khả năng chống phân tầng tốt nhất.</p> 2024-02-26T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/607 ỨNG DỤNG GẠCH ĐỎ TÁI CHẾ LÀM CỐT LIỆU LỚN CHO BÊ TÔNG TỰ LÈN CÓ HÀM LƯỢNG TRO BAY CAO 2023-12-21T03:39:39+00:00 Hùng Cường Nguyễn cuongnh@huce.edu.vn <p>Hoạt động xây dựng và cải tạo công trình đã thải ra môi trường một lượng lớn khối xây gạch đỏ. Trong khi đó các nghiên cứu trên thế giới đã cho thấy phế thải khối xây gạch đỏ có thể được sử dụng để làm cốt liệu cho bê tông nhằm giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Trong bài báo này, tác giả trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm về việc sử dụng gạch đỏ tái chế làm cốt liệu lớn cho bê tông tự lèn có hàm lượng tro bay cao. Nghiên cứu sử dụng 100% gạch đỏ tái chế làm cốt liệu lớn cho bê tông tự lèn, hàm lượng tro bay áp dụng 50% thể tích bột. Các đặc tính được đánh giá và so sánh với bê tông tự lèn (BTTL) sử dụng cốt liệu lớn tự nhiên bao gồm tính công tác, cường độ chịu nén, cường độ chịu uốn, độ thấm ion clorua, độ hút nước và hiệu quả kinh tế. Kết quả nghiên cứu cho thấy so với mẫu đối chứng (RBCA0) việc sử dụng 100% cốt liệu gạch đỏ tái chế có thể chế tạo bê tông tự lèn có tính công tác đáp ứng yêu cầu Châu Âu bằng cách tăng hàm lượng phụ gia siêu dẻo và sử dụng tro bay hàm lượng cao, cường độ nén giảm 13,62%, cường độ uốn giảm 19,4%, độ thấm ion clorua tăng 62%, độ hút nước tăng 39%; Đồng thời chi phí vật liệu và thi công giảm so với bê tông truyền thống (BTTT) có mác tương đương lần lượt là 5,95% và 10,04%.</p> 2024-03-25T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/658 Nghiên cứu đặc tính cơ học của bê tông cường độ cao dùng nhiều tro bay có kết hợp các loại và hàm lượng sợi khác nhau 2024-03-27T03:10:15+00:00 Nguyễn Công Hậu haunc_ph@utc.edu.vn Nguyễn Thị Thu Thủy thuyntt_ph@utc.edu.vn <p>Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu sử dụng tro bay (FA) của nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân với hàm lượng lớn và các nguyên vật liệu phía Nam, sợi thép (SF) và sợi Polypropylene (PP) để chế tạo bê tông cường độ cao. Loại bê tông này có thể đạt cường độ chịu nén thiết kế 28 ngày cao hơn 60 MPa, tuy nhiên có mẫu thực tế đạt trên 80MPa. Nghiên cứu các cấp phối bê tông ở các tỷ lệ phối trộn thể tích sợi thép lần lượt là 0,5%; 1,0%, 1,5%, tỷ lệ phối trộn sợi PP là 1,5%, và cấp phối hỗn hợp 0,75% SF và 0,75%PP. Nhận thấy khi thêm sợi thép và sợi PP vào hỗn hợp bê tông thì độ sụt giảm, nhất là sợi PP giảm mạnh từ 17cm xuống còn 4 cm; cường độ chịu nén, cường độ chịu kéo khi ép chẻ ở 28 ngày cũng tăng thêm 10% đến 15% so với mẫu không có sợi; độ hút nước cũng giảm mạnh do cấu trúc bê tông càng đặc chắc khi thêm sợi và cơ chế tác dụng của tro bay. Nghiên cứu đề xuất tỷ lệ phối trộn hợp lý của bê tông là 0,75% SF và 0,75%PP để đáp ứng đồng thời các tiêu chí về tính công tác, cường độ, độ hút nước và giá thành.</p> 2024-03-27T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/604 KIỂM SOÁT NỨT Ở TUỔI SỚM TRONG BÊ TÔNG MÓNG TRỤ ĐIỆN GIÓ ĐƯỢC THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP ĐỔ LIÊN TỤC VỚI HAI LỚP CẤP PHỐI TỎA NHIỆT KHÁC NHAU 2023-12-05T04:01:41+00:00 Công Vũ Chí congvc@huce.edu.vn Minh Lê minhlv@huce.edu.vn Khoa Hồ Ngọc contact@jomc.vn <p>Để tránh những sự cố do ứng suất nhiệt gây ra trong quá trình bê tông đóng rắn đối với các cấu kiện của công trình được xây dựng bởi công nghệ Bê tông khối lớn cần lựa chọn cấp phối và quy trình công nghệ thi công phù hợp dựa trên kết quả nghiên cứu về kiểm soát nứt mà đặc biệt là nứt do nhiệt. Nứt do nhiệt của kết cấu Bê tông cốt thép khối lớn trong quá trình đóng rắn được hình thành từ nhiệt thủy hóa xi măng đã là vấn đề chủ yếu thường gặp trong nhiều năm qua. Vấn đề chênh lệch nhiệt độ giữa tâm và bề mặt cần được khống chế. Để kiểm soát sự chênh lệch nhiệt độ này thì phương pháp đổ liên tục với 2 cấp phối tỏa nhiệt khác nhau đã được áp dụng để nghiên cứu cho khối đổ bê tông của móng trụ điện gió ở trong bài viết này. Mục tiêu của bài viết là phân tích ứng xử nhiệt của cấu kiện khối bê tông móng trụ điện gió được thi công theo phương pháp đổ liên tục với hai cấp phối tỏa nhiệt khác nhau, dưới sự hỗ trợ của phần mềm Midas civil nhằm kiểm soát nứt ở tuổi sớm và sự gia tăng nhiệt độ. Các phân tích được thực hiện trên mô hình khối móng trụ điện gió với kích thước 12x12x3,5m. Từ kết quả phân tích, bài viết đưa ra các kết luận và làm tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu.</p> 2024-02-02T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/649 KẾ HOẠCH GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH NGÀNH XÂY DỰNG 2024-03-01T09:25:11+00:00 Thị Tâm Nguyễn contact@jomc.vn Thị Tú Mai Cao contact@jomc.vn <p>Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định, các lĩnh vực trong phạm vi quản lý ngành Xây dựng (Các quá trình công nghiệp, tiêu thụ năng lượng trong sản xuất xi măng, Tòa nhà) đến năm 2030 giảm phát thải khí nhà kính tối thiểu 74,3 triệu tấn CO2 tương đương (CO2td) so với kịch bản phát thải thông thường (BAU). Bài viết này tổng hợp nghiên cứu, đánh giá, xác định tiềm năng giảm phát thải khí nhà kính và xác định các giải pháp, kế hoạch thực hiện khả thi để ngành xây dựng đạt được mức giảm phát thải theo quy định của Nghị định 02/2022/NĐ-CP.</p> 2024-03-01T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/577 Qui hoạch công viên tích hợp với hệ thống thoát nước mặt bền vững cho đô thị 2023-10-03T01:42:05+00:00 Thị Hồng Nguyễn hongnt@utc.edu.vn <p>Ngày nay, hệ thống thoát nước mặt bền vững đã được áp dụng phổ biến ở nhiều nước trên thế giới. Trong khi đó ở Việt Nam, lĩnh vực này vẫn đang được tiến hành nghiên cứu. Việc áp dụng hệ thống thoát nước mặt bền vững chỉ có thể dễ dàng thực hiện được tại những nơi có mật độ xây dựng thấp, đặc biệt những nơi có ít sự hoạt động của con người khi mưa lớn như các khu công viên của đô thị. Hiện nay, ở Việt Nam các qui hoạch công viên của đô thị chủ yếu đóng vai trò làm tăng mỹ quan cho khu vực và hầu hết chúng chưa đề cập tới vai trò giảm ngập lụt. Với các lý do đó, bài báo này đề xuất các giải pháp qui hoạch công viên tích hợp hệ thống thoát nước mặt bền vững nhằm giảm tình trạng ngập lụt, cải thiện mỹ quan và môi trường sống cho đô thị. Hơn thế nữa, bài báo trình bày một ví dụ cụ thể và sử dụng phần mềm mô phỏng thủy lực, thủy văn SWMM (Storm Water Management Model) để đánh giá khả năng giảm dòng chảy tập trung sau khi áp dụng các giải pháp đã đề xuất.</p> <p> </p> <p> </p> 2024-03-18T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/640 Nghiên cứu đề xuất cấu tạo mặt cắt của kết cấu sàn liên hợp bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông cốt thép 2024-01-31T04:30:30+00:00 Công Hậu Nguyễn haunc_ph@utc.edu.vn Thị Thu Thủy Nguyễn thuyntt_ph@utc.edu.vn <p>Bài báo trình bày nghiên cứu đề xuất cấu tạo mặt cắt của kết cấu sàn liên hợp bằng bê tông cốt lưới dệt và bê tông cốt thép. Hai dạng mặt cắt là dạng đặc và dạng rỗng được đề xuất. Kết quả khảo sát các tham số hình học của tiết diện đã tìm ra kích thước phù hợp cho mỗi dạng mặt cắt theo điều kiện chịu lực và điều kiện biến dạng. Ngoài ra, kết quả khảo sát cũng cho thấy tiết diện dạng đặc hợp lý hơn so với tiết diện dạng rỗng cả trong quá trình chế tạo và khi chịu lực.</p> 2024-03-12T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/568 ẢNH HƯỞNG CỦA TiO2 TỚI ĐỘ PHẢN XẠ NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI Ở VÙNG HỒNG NGOẠI GẦN CỦA MEN NGÓI GỐM 2023-12-21T09:56:30+00:00 Văn Trung Nguyễn nguyentrungslc@gmail.com <p>Men cho ngói gốm thường trong và có hệ số truyền năng lượng mặt trời cao và hệ số phản xạ năng lượng mặt trời thấp. Do đó, năng lượng mặt trời đi vào trong phần thân ngói nhiều và bức xạ ra môi trường xung quanh làm giảm khả năng che chắn, cách nhiệt, chống nóng của ngói gốm tráng men. Oxit TiO<sub>2</sub> được thêm vào men ngói gốm trong với các hàm lượng khác nhau 0%, 2%, 4%, 6%, 8% và 10% và khảo sát sự ảnh hưởng của nó tới khả năng phản xạ năng lượng mặt trời của ngói gốm tráng men. Kết quả khảo sát cho thấy khả năng phản xạ năng lượng mặt trời của ngói gốm tráng men tăng lên tỷ lệ thuận với hàm lượng TiO<sub>2</sub> trong men, tăng đột biến tại 6,5% và cao nhất tại 8% và gần như không tăng nữa. Tại hàm lượng 8% TiO<sub>2</sub>, men ngói có hệ số phản xạ năng lượng mặt trời đạt 0,84. Ngoại quan của men ngói cũng thay đổi theo hàm lượng TiO<sub>2</sub> trong men, từ trong suốt chuyển dần sang trắng.</p> 2023-12-29T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/614 NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO GẠCH NHỰA VỈA HÈ TỪ PHẾ THẢI NHỰA 2023-12-18T09:22:53+00:00 Phương Nguyễn Hữu nhphuong724@gmail.com Tuấn Bùi Lê Anh blatuan@ctu.edu.vn Thanh Nguyễn Văn thanhnguyen1997ct@gmail.com <p>Nghiên cứu chế tạo gạch lát vỉa hè từ nhựa phế thải với bốn loại gạch nhựa được sản xuất từ hai loại nhựa phế thải là polypropylene (PP) và High-density polyethylene (HDPE) đã được chế tạo và thử nghiệm. Kết quả cho thấy gạch nhựa được sản xuất có bề mặt phẳng và không có khuyết tật, khối lượng thể tích của gạch sử dụng nhựa PP cao hơn 4,0-10,6% so với gạch sử dụng nhựa HDPE, độ bền uốn của gạch đạt khoảng 2,16-2,80 MPa và các trường hợp gạch nhựa sử dụng sợi thủy tinh có độ bền uốn cao hơn 5,2-11,5% so với trường hợp không sử dụng sợi thủy tinh ở cùng loại nhựa sản xuất, hệ số giãn nở dài có chiều hướng phát triển ngược lại so với độ bền uốn của gạch, phân tích SEM của gạch nhựa cho thấy bề mặt của gạch trơn nhẫn, không xuất hiện vứt nứt và lổ rỗng.</p> 2023-12-18T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/606 PHÁT TRIỂN MỘT MÔ HÌNH VẬT LIỆU ĐẤT CÓ THỂ MÔ PHỎNG ỨNG XỬ HÓA LỎNG CỦA ĐẤT DƯỚI TẢI MỘT CHIỀU VÀ XOAY CHIỀU 2023-12-08T04:10:32+00:00 Nhat Minh Huynh huynhnhatminh@hcmut.edu.vn <p>Hiện nay, việc phát triển một mô hình vật liệu địa kỹ thuật có thể mô phỏng được hiện tượng hóa lỏng là rất quan trọng vì hiện tượng này có thể gây ra các thảm họa khốc liệt và thiệt hại đáng kể cho các cơ sở hạ tầng, nhà cửa và công trình xây dựng. Mặc dù đã có nhiều nghiên cứu về mô hình vật liệu đất có thể mô phỏng ứng xử hóa lỏng, tuy nhiên, hầu hết các mô hình này đều có nhược điểm như chỉ mô phỏng được một số trường hợp tải nhất định hoặc cần phải điều chỉnh thông số đầu vào của mô hình để kết quả gần với kết quả thí nghiệm. Trong nghiên cứu này, tác giả đã phát triển một mô hình vật liệu đất dựa trên mô hình hiệu quả và phổ biến hiện nay, với mục tiêu mô phỏng được ứng xử hóa lỏng của đất dưới tác dụng của tải một chiều và xoay chiều, đồng thời khắc phục tình trạng hệ số Poisson bị điều chỉnh khác với các thí nghiệm thực tế. Mô hình vật liệu đất cải tiến này sử dụng hệ số Poisson thực tế của mẫu đất để làm giá trị cho hệ số Poisson nhập vào mô hình vật liệu, và phương trình về độ giãn nở sẽ được điều chỉnh tương ứng. Tác giả đã so sánh kết quả mô phỏng của hai mô hình và quan sát được mô hình vật liệu cải tiến này có thể khắc phục được vấn đề không mô phỏng được hiện tượng hóa lỏng của đất khi chịu tải trọng lặp, cho phép mô hình mô phỏng được sự tăng đột ngột biến dạng và ứng suất nước lỗ rỗng trong đất, giúp cải thiện tính chính xác của mô hình. Kết quả này có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển mô hình vật liệu đất để mô phỏng hiện tượng hóa lỏng và hỗ trợ các nhà nghiên cứu phát triển mô hình vật liệu này để có thể mô phỏng được các ứng xử khác của đất.</p> 2024-01-11T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/656 Giải pháp giảm rung của vật nâng và móc treo trong mô hình xe con cần trục ở dạng hai bậc tự do để nâng cao năng suất và an toàn khi sử dụng cần trục bằng phương pháp điều khiển kiểu trượt tăng dần 2024-03-14T03:25:37+00:00 Hồng Quân Lê contact@jomc.vn Bích Ngọc Trịnh contact@jomc.vn Văn Uy Phạm contact@jomc.vn <p>Khi vận hành xe con cần trục ở tốc độ nhanh sẽ gây ra sự lắc của tải trọng nâng và móc treo với biên độ lớn, điều này gây các bất lợi đối với sự an toàn, độ dừng chính xác của vật nâng, tính hiệu quả của các chuyển động cần trục cũng như năng suất của cần trục đặc biệt là khi sử dụng các cần trục thông minh cho các nhiệm vụ lắp ghép tự động. Bài báo này trình bày sự nghiên cứu về phương pháp điều khiển kiểu trượt áp dụng cho bài toán giảm rung lắc của móc treo và tải nâng trong mô hình xe con cần trục ở dạng hai bậc <br>tự do. Về mặt thực tế, các vận tốc góc của vật nâng và móc treo là luôn luôn bị dao động trong hầu hết các chuyển động cần trục. Một vấn đề có tính thực tiễn như vậy rất cần một bộ điều khiển kiểu trượt tăng dần có ưu điểm rất mạnh đó là nó có khả năng tạo ra sự bền vững rất cao trong hệ thống và đa năng để giảm rung động của móc treo và vật nâng một cách nhanh chóng. Bài báo đầu tiên trành bày tính tổng quan và tính cấp thiết khi sử dụng các phương pháp điều khiển để dập tắt móc treo và vật nâng. Tiếp theo là trình bày một số vấn đề cơ bản về phương pháp điều khiển kiểu trượt. Thứ ba là một bộ điều khiển kiểu trượt tăng dần được thiết kế và được áp dụng cho mô hình xe con cần trục ở dạng con lắc hai bậc tự do. Thứ tư là sự phân tích sự ổn định của hệ thống điều khiển tăng dần được minh chứng theo lý thuyết ổn định của <br>Lyapunov. Thứ năm là một số kết quả mô phỏng bằng số bằng chương trình Matlab để hỗ trợ thiết kế điều khiển kiểu trượt tăng dần. Cuối cùng là các nhận xét về các kết quả mô phỏng bằng số và kết luận.</p> 2024-03-14T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/591 KHẢ NĂNG ỨNG XỬ UỐN CỦA BÊ TÔNG TÍNH NĂNG SIÊU CAO SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU ĐỊA PHƯƠNG 2023-12-27T01:54:00+00:00 Ngọc Thành Nguyễn nnthanh@hcmut.edu.vn <p>Bê tông tính năng siêu cao (UHPC) là loại bê tông đặc biệt với các tính năng vượt trội hơn so với bê tông truyền thống. Do đó, nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá khả năng ứng xử của dầm UHPC khi chịu uốn tại phòng thí nghiệm nhằm cung cấp dữ liệu thực nghiệm về khả năng ứng xử kết cấu của vật liệu UHPC. Hệ nguyên vật liệu địa phương để chế tạo UHPC bao gồm xi măng Portland, silica fume, bột cát silic, cát thạch anh, phụ gia siêu dẻo, nước và 3% sợi thép theo thể tích bê tông. Các thông số được nghiên cứu để đánh giá khả năng ứng xử của ba dầm UHPC khi chịu uốn bao gồm lực uốn gây phá hủy mẫu, độ dẻo dai và độ bền vết nứt đầu tiên. Kết quả thu được UHPC có cường độ chịu nén đạt 120,6 MPa, mô đun đàn hồi đạt 55,7 GPa và hệ số poisson có giá trị 0,21. Việc kết hợp 3% sợi thép theo thể tích của bê tông đã cải thiện cường độ chịu kéo của UHPC với giá trị đạt 19,81 MPa và chỉ số dẻo dai của UHPC với I<sub>5 </sub>= 5,29; I<sub>10 </sub>= 11,25; I<sub>20 </sub>= 24,40 và I<sub>30 </sub>= 36,97.</p> 2024-01-12T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/624 Xây dựng ngôi nhà chất lượng trong quản lý chất lượng công trình 2024-01-08T09:28:21+00:00 Văn Phấn Tạ tavanphan@gmail.com <p>Triển khai chức năng chất lượng (QFD) về cơ bản là một quy trình lập kế hoạch với cách tiếp cận chất lượng để thiết kế, phát triển và triển khai sản phẩm mới được thúc đẩy bởi nhu cầu và giá trị của khách hàng. QFD đã được nhiều tổ chức đẳng cấp thế giới sử dụng thành công trong ô tô, đóng tàu, điện tử, hàng không vũ trụ, tiện ích, giải trí và giải trí, tài chính, phần mềm và các ngành công nghiệp khác. QFD là một cách tiếp cận có cấu trúc để xác định nhu cầu hoặc yêu cầu của khách hàng và chuyển chúng thành các kế hoạch cụ thể để sản xuất sản phẩm đáp ứng những nhu cầu đó. “Tiếng nói của khách hàng” là thuật ngữ để mô tả những nhu cầu hoặc yêu cầu đã nêu và chưa được nêu rõ của khách hàng. Tiếng nói của khách hàng được ghi lại theo nhiều cách khác nhau: thảo luận hoặc phỏng vấn trực tiếp, khảo sát, nhóm tập trung, thông số kỹ thuật của khách hàng, quan sát, dữ liệu bảo hành, báo cáo hiện trường, ... Sự hiểu biết này về nhu cầu của khách hàng sau đó được tóm tắt trong ma trận lập kế hoạch sản phẩm hay “ngôi nhà chất lượng”.</p> 2024-02-22T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng https://ojs.jomc.vn/index.php/vn/article/view/643 CHUẨN HÓA ĐỐI TƯỢNG BIM ĐỂ THÚC ĐẨY VIỆC ỨNG DỤNG BIM TRONG THIẾT KẾ, THI CÔNG VÀ VẬN HÀNH CÔNG TRÌNH 2024-02-21T07:33:07+00:00 Quang Thanh Phạm contact@jomc.vn Thế Quân Nguyễn contact@jomc.vn Thế Tuấn Nguyễn contact@jomc.vn <p>Việc triển khai BIM trong xây dựng đòi hỏi phải có được mô hình BIM của công trình, được dựng từ các đối tượng BIM hoặc có sẵn hoặc do người dùng tự tạo. Việc chuẩn hóa các đối tượng này là cần thiết để đảm bảo tính liên tác, giảm sai sót, chi phí và thời gian. Bài báo trình bày khái niệm và phân loại đối tượng BIM, sau đó xem xét một số tiêu chuẩn đối tượng BIM được giới thiệu rộng rãi làm bài học kinh nghiệm để đề xuất xây dựng tiêu chuẩn đối tượng BIM phù hợp điều kiện Việt Nam.</p> 2024-02-21T00:00:00+00:00 Bản quyền (c) 2023 Tạp chí Vật liệu và Xây dựng - Bộ Xây dựng