Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tính toán khả năng chịu lực của cột bê tông cốt thép có tiết diện hình chữ nhật sử dụng mô hình phi tuyến vật liệu theo TCVN 5574:2018 Tải xuống Tải xuống PDF