Quay trở lại Chi tiết Bài báo Tổng quan lịch sử hình thành, phát triển công nghệ sản xuất sơn áp dụng cho công nghệ sản xuất sơn Silicat ở Việt Nam Tải xuống Tải xuống PDF