Quay trở lại Chi tiết Bài báo Nghiên cứu các mô hình mô phỏng năng lượng: phân loại, ứng dụng kỹ thuật, xu hướng nghiên cứu và phát triển Tải xuống Tải xuống PDF