Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phương pháp phân tích đặc trưng dao động của kết cấu trong theo dõi xói mòn của trụ cầu Tải xuống Tải xuống PDF