Quay trở lại Chi tiết Bài báo Phân tích dao động phi tuyến có cản của hệ con lắc khối lượng có liên kết đàn hồi và chịu kích động tuần hoàn Tải xuống Tải xuống PDF